Teksty zaproszeń ślubnych

1.

"Zakochani i świadomi,
ze ich życie to nie żart,
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.
Uśmiechnięci, w pół objęci,
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie,
jak dwie krople czystej wody."

 

2.

''Nie wystarczy tylko pokochać,
trzeba jeszcze umieć
wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie...''

(K.I.Gałczyński)

 

3.

"Pyłem księżycowym być na Twoich stopach,
wiatrem przy Twej wstążce (...),
ścieżką pośród chabrów,
ławką, gdzie spoczywasz,
książką, którą czytasz,
(...), być porami roku dla Twych drogich oczu
i ogniem w kominku i dachem,
co chroni przed deszczem."

(K.I.Gałczyński)

 

4.

"A może rzeczywiście wszystko nam się przyśniło:
stangret, kareta, wieczór, mój frak i Twój tren
i nasze życie twarde i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa, gdyby nie nasza miłość."

(K.I.Gałczyński)

 

5.

"Już kocham cię tyle lat !
na przemian w mroku i w śpiewie...
może to już jest osiem lat,
a może dziewięć - nie wiem;
splątało się, zmierzchło - gdzie ty, a gdzie ja
już nie wiem - i myślę wpół drogi,
żeś ty jest rewolta i klęska i mgła,
a ja to twe rzęsy i loki."

(K.I.Gałczyński)

 

6.

"Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić,
to tylko jedno: miłować."

(Jan Paweł II)

 

7.

"Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma;
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."

(Jan Paweł II)

 

8.

"Teraz trwają: wiara, nadzieja, miłość;
tych troje.
A z nich największa jest miłość."

(św. Paweł, I Kor. 13)

 

9.

"Obiegniemy wszystkie sady
i ogrody.
I w kościoły ciemnych lasów
Cię powiodę.
Wiatr nam mocno zwiaże ręce
jednym włosem,
A obrączki są ukryte
w słojach sosen.
Przysięgniemy, lecz nie obcym
ale sobie
Ty na czystą wodę w źródle
Ja na ogień."

(T. Śliwiak)

 

10.

"A kiedy będziesz moją żoną,
umiłowaną, poślubioną,
wówczas się ogród nam otworzy
ogród świetlisty, pełen zorzy.
Rozdzwonią nam się kwietne sady,
pachnąć nam będą winogrady
i róże śliczne i powoje
całować będą włosy twoje..."

(K. Przerwa-Tetmajer)

 

11.

“Kocham, ach! kocham, po sto razy wołam,
A ty się smucisz i zaczynasz gniewać,
Że ja kochania mojego nie zdołam,
Dosyć wymówić, wyrazić, wyśpiewać.”

(A. Mickiewicz)

 

12.

"Niech słowo 'kocham' jeszcze raz
z ust twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję
i w myśli zapiszę..."

(A. Mickiewicz)

 

13.

"Nie trzeba wielkich bagaży
żeby wyruszyć w życie.
Wystarczy tylko Miłość."

(M. Quist)

 

14.

"Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec. Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie."

( J. Tuwim )

 

15.

"Każde z nas własną drogą dąży do miłości,
Ja jak leniwa rzeka - ty jak strumień rączy."

(J. Iwaszkiewicz)

 

16.

"Chciałabym Ci dać kochanie
Wiarę niczym nie wzruszoną,
Miłość nigdy nie zdradzoną
I szczęśliwość wymarzoną..."

(Gabryella)

 

17.

"I w księżycowym blasku promieni,
Rwąc kwiaty marzeń na srebrnej mgle,
Uwierzmy, żeśmy sercem złączeni
w pierwszej miłości rozkosznym śnie."

(A.Asnyk)

 

18.

"Są dwa serca - ich ciągłe nieustanne bicie
Zdaje się w dwóch jestestwach
Jedno tworzyć życie.
Łańcuch, którym nas wiąże - los nie skruszy zmianą
Będą bić wiecznie razem - albo bić przestaną."

(G. Byron)

 

19.

"Nie obiecuję Ci wiele,
bo tyle to prawie nic.
Najwyżej wiosenną zieleń,
najwyżej pogodne dni.
Najwyżej uśmiech na twarzy
i dłoń w potrzebie.
Nie obiecuję Ci wiele,
bo tylko po prostu siebie."

(W. Whitman)

 

20.

"Ty i ja spośród tysięcy
mocno trzymamy się za ręce,
niezwykły dzień, doniosła chwila
i szept nieśmiały: miły...miła....
Odtąd już razem zawsze i wszędzie.
Tak miało być i tak niech będzie."

(B. Leśmian)

 

21.

“Ja chcę być dla Ciebie
Prawdy i dobra i piękna zaklęciem,
Umiłowanym twej duszy dziecięciem,
Twoim marzeniem o niebie...”

(M. Konopnicka)

 

22.

“Bo życie moje przeplatam Twojem,
jak dwie złączone, niezmieszane rzeki,
Co płyną zgodnie różnofarbnym zdrojem
I gdy Ty zwiędniesz - ja zgasnę na wieki.”

(Z. Krasiński)

 

23.

Nowi ludzie ...
Dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno,
Odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.

(Karol Wojtyła)

 

24.

"Ten człowiek, którego kochasz we mnie
Oczywiście jest lepszy ode mnie.
Ale Ty kochaj, a ja postaram się
Być lepszym niż jestem ..."

 

25.

'' Trzy czwarte z miłości,
dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania,
trochę dla porządku.
Kapkę dla tradycji,
tyci dla reklamy -
oświadczamy wszystkim,
że się pobieramy !''

 

26.

"Czy chcesz ze mną przeżyć dni wyśnione?
Odpowiesz: 'Tak', bo ufasz mi szczerze.
Lecz kiedy wszystko już będzie spełnione,
Bądź dla mnie takim, w jakiego dziś wierzę!

Agnieszka

"Czy chcesz los swój złożyć w moich dłoniach ?
Odpowiesz: 'Tak', bo serce mi dałaś.
Lecz kiedy włos już zbieleje na skroniach,
Bądź mi tym wszystkim, czym dzisiaj być chciałaś !"

Tomasz

 

27.

"W wirze życia Cię wyszukałem                 "I moje serce wzajemnością bije,
w Twe ręce oddaję życie swoje,                     oddało Ci się, Tobą tylko żyje.
staraj się o mnie, miłości moja,                     Chętnie podzielę losu wszelką dolę
wszak to będzie i życie Twoje."                       na wspólną radość i wspólną niedolę."

 

28.

''Ten Pan i ta Pani są na siebie skazani.''

(J. Sztaudynger)

 

29.

"W obrączce małej ukryty świat cały:
Miłość i Wierność - wzniosłe ideały!"

 

30.

"Daję Ci serce z miłości,
Tylko Ciebie miłuję.
Nie cofnę nigdy tego,
Co Ci dzisiaj ślubuję."

31.

"Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu."

(B.Pascal)

 

32.

"Jedynie miłość nadaje sens życiu.
Dlatego im bardziej
będziemy zdolni do miłości
i dawania siebie innym -
tym bardziej sensowne
będzie nasze życie."

(H.Hesse)

 

33.

"Wszechpotężna jest miłość,
która wszystko tworzy, wszystko ochrania."

(J.W.Geothe)

 

34.

"Ja jestem Twoja i Ty jesteś mój i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej."

(J.W.Geothe)

 

35.

“Doświadczenie nas uczy, że miłować nie polega na tym,
aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz by patrzeć razem w tym samym kierunku.”

(A. de Saint Exupery)

 

36.

"Prawdziwa miłoś nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz tym więcej ci jej zostaje."

(A. de Saint Exupery)

 

37.

“Oto jest Miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.”

(O’Cangaceiro)

 

38.

“Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie,
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem.”

(Hellen Keller)

 

39.

“Jedno jest w życiu szczęście:
kochać i być kochanym.”

(Gearge Sand)

 

40.

"Jeśli kochasz - zapomnij, że jesteś."

(ks. Jan Twardowski)